Tehnilise Järelevalve Amet: Tenders

E-mail: arvo.rammus@tja.ee
Phone: +372 5056053
Country: Estonia
Town: Tallinn
Address: Tehnilise Järelevalve Amet
70003218
Sõle 23A
Tallinn
10614
Estonia
Kontaktandmed: 10614
Kontaktisik: Arvo Rammus
Telefon: +372 5056053
E-post: arvo.rammus@tja.ee
Faks: +372 6672001
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.tja.ee
Elektrooniline juurdepääs teabele: https://riigihanked.riik.ee
Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: https://riigihanked.riik.ee

Contracts: 1
tenders: 8
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 8
27 feb

Number: 8046955

Country: Estonia

Source: TED

24 jan

Number: 7244648

Country: Estonia

Source: TED