Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK): Tenders

E-mail: katrin.ametmaa@rmk.ee
Phone: +372 56848703
Country: Estonia
Town: Tallinn
Address: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)
70004459
Toompuiestee 24
Tallinn
10149
Estonia
Kontaktandmed: 10149
Kontaktisik: Katrin Ametmaa
Telefon: +372 56848703
E-post: katrin.ametmaa@rmk.ee
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.rmk.ee
Ostjaprofiili aadress: http://www.rmk.ee
Elektrooniline juurdepääs teabele: https://riigihanked.riik.ee
Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: https://riigihanked.riik.ee

Contracts: 337
tenders: 99
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 99
16 oct

Number: 12847405

Country: Estonia

Source: TED