Sõmerpalu Vallavalitsus: Tenders


E-mail: aare@spalu.ee
Phone: +372 5063254
Country: Estonia
Town: Sõmerpalu
Address: Sõmerpalu Vallavalitsus
75001253
Sõmerpalu alevik, Sõmerpalu vald, Võru maakond
Sõmerpalu
66604
Estonia
Kontaktandmed: 66604
Kontaktisik: Aare Hollo
Telefon: +372 5063254
E-post: aare@spalu.ee
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.spalu.ee
Elektrooniline juurdepääs teabele: https://riigihanked.riik.ee
Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: https://riigihanked.riik.ee
Total: 1
16 feb

Number: 126187

Country: Estonia

Source: TED