Gas distribution ancillary work

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Elering AS
Number: 4591984
Publication date: 30-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Gas distribution

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Elering AS
   Kadaka tee 42
   Tallinn
   12915
   Estonia
   Telephone: +372 7151180
   E-mail: grete-maarja.stelmak@elering.ee
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Karksi maagaasi mõõtejaama ja Lilli liinikraanisõlme projekteerimis- ja ehitustööd II.


    Reference number: 190980
   2. Main CPV code:
    45231223
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Karksi maagaasi mõõtejaama ja Lilli liinikraanisõlme projekteerimis- ja ehitustööd vastavalt hankedokumentides kirjeldatule.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-09-27
 3. Original notice reference
  2017/S 179-367213
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.1.2
   Place of text to be modified: III.1.2
   Instead of:

   Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

   1. Pakkuja viimase kolme lõppenud majandusaasta (mille kohta on olemas kinnitatud majandusaasta aruanne, 2014-2016) netokäive peab olema kokku vähemalt 15 000 000 EUR ning iga majandusaasta kohta peab netokäive olema vähemalt 5 000 000 EUR.

   Pakkuja esitab hankepassis andmed majandusliku- ja finantsseisundi kohta.

   Pakkuja esitab hankepassis andmed netokäibe kohta.

   Hankija nõudmisel esitab pakkuja oma majandusliku-ja finantsseisundi kohta täiendavaid dokumente.

   Kui pakkuja soovib tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel, siis peavad pakkuja ja teine ettevõtja vastutama solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes teise ettevõtja vahenditele tugineti.


   Read:

   1. Pakkuja viimase kolme lõppenud majandusaasta (mille kohta on olemas kinnitatud majandusaasta aruanne, 2014-2016) netokäive peab olema kokku vähemalt 15 000 000 eurot ning iga majandusaasta kohta peab netokäive olema vähemalt 5 000 000 eurot.

   Pakkuja esitab hankepassis andmed netokäibe kohta.

   Hankija nõudmisel esitab pakkuja oma majandusliku-ja finantsseisundi kohta täiendavaid dokumente.

   Kui pakkuja soovib tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel, siis peavad pakkuja ja teine ettevõtja vastutama solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes teise ettevõtja vahenditele tugineti.


  2. Other additional information

Other tenders from Estonia за for this period

Accommodation, building and window cleaning services Source: TED

Street-lighting maintenance services Source: TED

Refuse transport services Source: TED

Architectural, engineering and planning services Source: TED

Roadworks Source: TED