Business analysis consultancy services

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Number: 4793045
Publication date: 13-10-2017
Contract value: 193 361 (USD)
Price original: 166 000 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
   Harju 11
   Tallinn
   15072
   Estonia
   Telephone: +372 6256433
   E-mail: mari.magi@mkm.ee
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://riigihanked.riik.ee
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://riigihanked.riik.ee
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Teenuste teekonna andmejälgija kompleksteenuse analüüs ja väikearendus.


    Reference number: 191604
   2. Main CPV code:
    72221000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Teenuste teekonna andmejälgija kompleksteenuse analüüs ja väikearendus.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 166 000.00 EUR
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    72221000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Teenuste teekonna andmejälgija kompleksteenuse analüüs ja väikearendus.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Pakkumuse täiuslikkus / Weighting: 20.0
    Quality criterion - Name: Pakkumuses kirjeldatud nägemus: Töö „Teenuste teekonna andmejälgija kompleksteenuse analüüsi ja väikearendus“ plaan. / Weighting: 40.0
    Price - Weighting: 40.0
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 166 000.00 EUR
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:
    Variants will be accepted: Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Hankeleping rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, majandus- ja taristuministri 16. oktoobri 2015 käskkirja nr 15-0329 alusel.
   13. Additional information:

    Tegevuse 12.3.2 „Avalike teenuste koosvõime loomine“ raames toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1) 1. Pakkuja viimase 36 kuu jooksul (viimase 36 riigihanke teate avaldamiseks lõppenud kuu) nõustamisteenuse netokäive peab olema kokku vähemalt 100 000 eurot.

    2) 2. Pakkuja viimase 36 kuu jooksul (viimase 36 riigihanke teate avaldamiseks lõppenud kuu) tarkvara arendusteenuste (infosüsteemide projekteerimine ja/või programmeerimine) netokäive peab olema kokku vähemalt 100 000 eurot.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1) 1. Pakkuja peab olema viimase 36 kuu jooksul (36 kuud hanketeate avaldamise kuupäevaevani) nõuetekohaselt täitnud ja hankelepinguga ettenähtud tähtajal üle andnud ning tellija poolt peab olema vastu võetud vähemalt kaks avalikus sektoris läbi viidud nõustamisteenuse ja arendusteenuse projekti. Täidetuks loetakse hankelepingud, mille täitmise tähtaeg on saabunud ning mille kohaselt teostatud tööd on tellijale üle antud ja tellija poolt vastu võetud.

    2) 2. Pakkuja esitab nimekirja tema poolt viimase 36 kuu jooksul (36 kuud hanketeate avaldamise kuupäevaevani) eelnimetatud lahenduste (projektide) teostamise lepingute kohta koos nende maksumuse, sõlmimise kuupäevade ja kokkuvõtva infoga sisu kohta. Pakkuja esitab eelnimetatud lepingute kohta ka riigihanke viitenumbri juhul, kui on tegemist täidetud riigihanke lepinguga.

    3) 3. Pakkuja peab tagama teenuse osutamise allpool toodud nõuetele vastava kvalifikatsiooniga spetsialistide poolt:

    1) vähemalt üks minimaalselt 2-aastase kogemusega projektijuht, kes on juhtinud vähemalt 2 samamahulist projekti;

    2) vähemalt üks minimaalselt 2-aastase töökogemusega analüütik;

    3) vähemalt üks minimaalselt 2-aastase töökogemusega andmeanalüütik;

    4) vähemalt üks minimaalselt 2-aastase töökogemusega andmete visualiseerija;

    5) vähemalt üks minimaalselt 5-aastase kogemusega arendaja, kes on realiseerinud vähemalt 2 veebirakendust avalikus sektoris ja omab lisaks kogemust X-tee teenuste kasutamisel ja arendamisel;

    6) vähemalt üks minimaalselt 3-aastase kogemusega arendaja, kes on realiseerinud vähemalt 2 veebirakendust avalikus sektoris ja omab lisaks kogemust X-tee teenuste kasutamisel ja arendamisel.

    Minimaalselt võib Pakkuja töörühmas olla 6 liiget (eelnevalt välja toodud rollid võivad olla jagatud). Pakkuja võib meeskonda vastavalt vajadusele suurendada. Pakkuja esitab nimetatud nõuetele vastavuse tõendamiseks teenust osutavate spetsialistide CV-d ja professionaalsust tõendavad sertifikaadid. Pakkuja esitab eelnimetatud spetsialistide poolt allkirjastatud kinnitused, et vastavad spetsialistid on nõus käesoleva hankega hangitava tarkvara arenduse projektis osalema.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-11-13
   Local time: 14:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   ET
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-11-13
   Local time: 14:00
   Place:

   Tallinn.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Tegevuse 12.3.2 „Avalike teenuste koosvõime loomine“ raames toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  2. Body responsible for mediation procedures
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-11

Other tenders from Estonia за for this period

Street-cleaning services Source: TED

Public road transport services Source: TED

Medical equipments Source: TED

Quay construction work Source: TED