Street-cleaning services

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Saue Linnavalitsus
Number: 4793047
Publication date: 13-10-2017
Contract value: 349 447 (USD)
Price original: 300 000 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Saue Linnavalitsus
   Tule 7
   Saue
   76505
   Estonia
   Telephone: +372 6790184
   E-mail: kalev.israel@saue.ee
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://riigihanked.riik.ee
   Additional information can be obtained from Tallinna Linnaehituse AS
   Kadaka tee 131
   Tallinn
   12915
   Estonia
   Contact person: 12915
   Telephone: +372 6771774
   E-mail: tle@tle.ee
   Internet address(es):
   Main address: http://www.tle.ee/
   electronically via: https://riigihanked.riik.ee
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Saue linna teede, tänavate ja haljasalade aastaringne hooldus.


    Reference number: 191608
   2. Main CPV code:
    90611000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Hanke eesmärk on Saue linna teede, tänavate ja haljasalade aastaringne hooldus perioodil 8.1.2018 kuni 7.1.2021.

    Saue linna territooriumil teostamisele kuuluvad alljärgnevad koristus- ja hooldustööd:

    — Saue linnale kuuluvate Tänavate ja kõnniteede puhastus

    — Saue linnale kuuluvate Tänavate ja kõnniteede lume – ja libedusetõrje.

    — Saue linnale kuuluvate Parklate harjamine ja talvel lumekoristus.

    — Prügikastide tühjendamine.

    — Saue linnale kuuluvate Haljasalade hooldus

    — Saue linnale kuuluvate Teede- ja tänavakatete korrashoiu jälgimine

    — Ohtlikud jäätmed tuleb üle anda Saue linna ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti.

    — Autobussipeatuste hooldus.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 300 000.00 EUR
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    90611000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Saue linn.


   4. Description of the procurement:

    Hanke eesmärk on Saue linna teede, tänavate ja haljasalade aastaringne hooldus perioodil 8.1.2018 kuni 7.1.2021.

    Saue linna territooriumil teostamisele kuuluvad alljärgnevad koristus- ja hooldustööd:

    — Saue linnale kuuluvate Tänavate ja kõnniteede puhastus

    — Saue linnale kuuluvate Tänavate ja kõnniteede lume – ja libedusetõrje.

    — Saue linnale kuuluvate Parklate harjamine ja talvel lumekoristus.

    — Prügikastide tühjendamine.

    — Saue linnale kuuluvate Haljasalade hooldus

    — Saue linnale kuuluvate Teede- ja tänavakatete korrashoiu jälgimine

    — Ohtlikud jäätmed tuleb üle anda Saue linna ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti.

    — Autobussipeatuste hooldus.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 300 000.00 EUR
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja kolme viimase majandusaasta (2014, 2015, 2016) teede ja haljastuse hooldamise ning heakorratööde netokäive peab olema kokku vähemalt 200 000 EUR (kakssada tuhat eurot). Eestis registreeritud pakkuja andmeid kontrollib Hankija äriregistrist olevatest aasta aruannetest. Juhul kui Pakkuja aasta aruannetes ei ole näidatud otseselt teede ja haljastuse hooldamise ning heakorratööde netokäivet, esitab pakkuja täiendavalt eelnimetatud andmed teenuse osutamise kohta aastatel 2014-2016.Välisriikides registreeritud pakkujatel tuleb pakkumuse koosseisus esitada väljavõtted kinnitatud majandusaasta aruannetest, kust selgub pakkuja netokäive osutatud teede ja haljastuse hooldamise ning heakorratööde kohta aastatel 2014–2016.

    2) Pakkuja käsutuses peavad Töövõtulepingu täitmise tagamiseks olema vajalikud rahalised vahendid või tal peab olema võimalus neid saada ning Pakkuja peab olema võimeline tagama töövõtulepingu võimaliku rikkumisega või ennetähtaegse lõpetamisega seoses nõutavate leppetrahvide tasumise. Pakkuja on kohustatud tagama töövõtulepingu sõlmimisel teenuse osutamise ning kohustuste täitmise garanteerimiseks täitmistagatise garantii summas 10 % pakkumuses toodud käibemaksuga töövõtulepingu kogumaksumusest.

    Pakkuja esitab selle kinnituseks krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusseltsi kinnituse, et Pakkuja pakkumuse edukaks tunnistamise korral väljastab nimetatud asutus Pakkujale enne Töövõtulepingu sõlmimist 5 tööpäeva jooksul arvates Töövõtulepingu sõlmimise õiguse tekkimisest Hankijale garantiikirja. Garantiikiri peab kehtima kuni 30.1.2021. a või kuni 30.1.2019. a tingimusel, et garantiid pikendatakse igaaastaselt vastavalt töövõtulepingule. Garantiikirjaga tagatakse Töövõtulepingu ennetähtaegse lõpetamisega või rikkumisega seotud kohustuste täitmine. Garantiikiri peab olema rakendatav esimesel nõudmisel („first demand“) töövõtja lepinguliste kohustuste mittetäitmisel. Garantiikiri ei tohi sisaldada mistahes viiteid eeltingimustele. Garantiisumma väljamaksmise tähtaeg ei tohi ületada 10 pangapäeva.

    3) Pakkuja peab olema ja töövõtulepingu sõlmimisel esitama kutsealase vastutuskindlustuse lepingu kolmandate isikute kaitseks teede hoolde, heakorratööde tegevusaladel s.h. keskkonnakahju põhjustamisel vähemalt summas 100 000 EUR (ükssada tuhat eurot) kogu töövõtulepingu perioodil Saue linnas.

    Pakkuja esitab kutsealase vastutuskindlustuse lepingu koopia või kindlustusfirma vastava kirjaliku nõusoleku kutsealase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks pakkujaga, mis kehtib kogu töövõtulepingu perioodil Saue linnas.


   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

    Ehitusseadustik1,Vastu võetud 11.02.2015.RT I, 05.03.2015, 1.


    Contract performance conditions:

    1. Töövõtja on kohustatud alustama Lepingu täitmist alates 8.1.2018.a. tähtajaga kuni 7.1.2021.a.

    2. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja esitab 7 tööpäeva jooksul arvates hankelepingu sõlmimisest hankijale hooldustööde täitmisaegse tagatise. Täitmistagatiseks on Eesti krediidi-või finantseerimise asutuse garantii summale, mis vastab 10 % Lepingu hinnast koos käibemaksuga ning mis tagab Töövõtja poolset Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, vastab Lepingudokumentidele, on kehtiv kogu lepinguperioodi vältel pluss 14 päeva peale kõigi Tööde üleandmist-vastuvõtmist.

    3. Tööde üleandmis-vastuvõtuakt on aluseks Töövõtja poolt Tellijale arve esitamiseks, mille aktsepteerimisel Tellija kohustub tasuma 14 tööpäeva jooksul.

    4. Teenuse osutamise aja jooksul lepingu maksumus ei muutu.

    5. Töövõtjal ei ole õigust saada teenuse osutamise eest Tellijalt muid tasusid, kui neid, mis Lepingus on otseselt ette nähtud.

    6. Tellija ei maksa ettemaksu.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-11-14
   Local time: 14:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   ET
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-01-12
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-11-14
   Local time: 14:00
   Place:

   E-riigihangete keskkond.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  2. Body responsible for mediation procedures
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-11

Other tenders from Estonia за for this period

Public road transport services Source: TED

Medical equipments Source: TED

Quay construction work Source: TED

Business analysis consultancy services Source: TED