Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Elering AS
Number: 4870827
Publication date: 17-10-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Energy Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Elering AS
   Kadaka tee 42
   Tallinn
   12915
   Estonia
   Telephone: +372 7151180
   E-mail: grete-maarja.stelmak@elering.ee
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://riigihanked.riik.ee
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://riigihanked.riik.ee
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Paldiski ja Puiatu kompressorjaamade projekteerimis- ja ehitustööd.


    Reference number: 191509
   2. Main CPV code:
    45250000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Riigihanke eesmärgiks on pakkuda „võtmed kätte“ (EPC – engineering, procurement and construction) teenust Paldiski ja Puiatu gaasikompressorjaamade projekteerimiseks, ehitamiseks ning käivitamiseks. Mõlemad kompressorjaamad peavad olema kahesuunalised ja töötama elektriajamiga kompressorseadmega. Projekteerimis- ja ehitustööde täpsem kirjeldus antakse kvalifitseeritud pakkujatele hankemenetluse teises etapis.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    Tenders may be submitted for: all lots
  2. Description
   1. Title:

    Paldiski kompressorjaama projekteerimis- ja ehitustööd


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    45250000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Käesoleva riigihanke osa 1 eesmärgiks on pakkuda „võtmed kätte“ (EPC – engineering, procurement and construction) teenust Paldiski gaasikompressorjaama projekteerimiseks, ehitamiseks ning käivitamiseks. Paldiski kompressorjaam kuulub ühe osana Eesti-Soome vahelisse gaasiühenduse projekti „Balticconnector“. Gaasikompressorjaam peab olema kahesuunaline ning töötama ühe ca 7 MW võimsusega elektriajamiga kompressorseadmega ning jaama tööks vajalike muude paigaldistega. Täiendavalt tavapärasetele seadmetele, kuuluvad Paldiski kompressorjaama juurde:

    a) MOP80 ja MOP54 gaasitorustike vaheline rõhukaitsesüsteem,

    b) Paldiski mõõtejaam,

    c) Paldiski sondisõlm (DN500 MOP 80 bar),

    d) ca 0,5 km pikkune DN500 MOP 80 bar D-kategooria maagaasi ülekandetorustik Paldiski kompressorjaamast Balticconnectori merealuse toru alguseni.

    Projekteerimis- ja ehitustööde täpsem kirjeldus antakse kvalifitseeritud pakkujatele hankemenetluse teises etapis.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 26
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: CEF – Connecting Europe Facility; CEF-Energy-2016-1; INEA/CEF/ENER/M2016/1158401.
   13. Additional information:
   14. Title:

    Puiatu kompressorjaama projekteerimis- ja ehitustööd


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    45250000
   16. Place of performance:
   17. Description of the procurement:

    Käesoleva riigihanke osa 2 eesmärgiks on pakkuda „võtmed kätte“ (EPC – engineering, procurement and construction) teenust Puiatu gaasikompressorjaama projekteerimiseks, ehitamiseks ning käivitamiseks. Puiatu kompressorjaam kuulub ühe osana Eesti-Läti vahelise gaasiühenduse tugevdamise projekti. Gaasikompressorjaam peab olema kahesuunaline ning töötama ühe ca 9 MW võimsusega elektriajamiga kompressorseadmega ning jaama tööks vajalike muude paigaldistega. Täiendavalt tavapärasetele seadmetele kuulub Puiatu kompressorjaama juurde:

    a) Sondisõlm (DN700 MOP54bar) Läti suunalisel väljundil,

    b) Sondisõlm (DN700 MOP54bar) Tallinna suunalisel väljundil.

    Projekteerimis- ja ehitustööde täpsem kirjeldus antakse kvalifitseeritud pakkujatele hankemenetluse teises etapis.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 26
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: CEF – Connecting Europe Facility; CEF-Energy-2016-1; INEA/CEF/ENER/M2016/1158377.
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Kohaldub nii riigihanke osale 1 kui ka osale 2: Iga taotluses toodud taotleja ja alltöövõtja peab olema registreeritud Eesti äriregistris või oma asukoha riigi samaväärses registris. Taotleja esitab sellekohase kirjaliku kinnituse hankepassis ning esitab vajadusel hankijale täiendavat informatsiooni.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Kohaldub nii riigihanke osale 1 kui ka osale 2:

    1. Töövõtja poolt antud täitmistagatis saab olema 5 % hankelepingu väärtusest.

    2. Töövõtja töö ja seadmed ning muud riskid kindlustatakse vastavalt lepingutingimustele.

    3. Töövõtja poolt antud garantii kehtib vähemalt 24 kuud.

    4. Kvalifitseeritud taotlejad esitavad koos pakkumusega pakkumuse tagatise summas 300 000 eurot garantiivormis, mis on välja antud kas krediidi- või finantsasutuse või kindlustusandja poolt või rahalise deposiidina, mis makstakse hankija pangakontole hiljemalt pakkumuste esitamise tähtajaks. Pakkumuse tagatis peab kehtima vähemalt 30 päeva pärast pakkumuse kehtivusaega. Kahes riigihanke osas pakkumuse esitamisel tuleb esitada mõlema osas ka pakkumuse tagatis.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    1. Täitmistagatise esitamine on eeltingimus lepingu jõustumiseks ja sellega seotud maksete teostamiseks.

    2. Aruandlus ja vahemaksed vastavalt teostatud töödele.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Ühispakkumus peab sisaldama ühispakkujate allkirjastatud kokkulepet, mis sätestab, et kõik partnerid vastutavad solidaarselt lepingu täitmise eest, ühispakkujate volitatud esindajal (juhtivpartneril) on õigus vastu võtta ning esitada teateid ja muid dokumente kõigi liikmete eest ja nimel ning ühispakkujate juhtivpartner võtab vastutuse lepingu täitmise eest, sealhulgas maksete vastuvõtmise ja tegemise eest. Kui ühispakkumus tunnistatakse edukaks, sõlmitakse ehitustööde hankeleping hankija ja kõigi ühispakkujate vahel, tuues eraldi välja lepingu juhtivpartneri.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    1. Töövõtja projekteerib töö ja vastutab projekteerimislahenduse eest. Töövõtja lähtub projekteerimisel hankija kehtestatud piirangutest ja miinimumnõuetest.

    2. Hanke alusdokumentides esitatud tellija tingimuste alusel valmistab töövõtja tervikliku tehnoloogilise lahenduse ning eelprojekti ja tööprojekti ehitus- ja paigaldustöödeks ning võtab hankijalt/kliendilt üle täieliku vastutuse projekteerimise eest. Muud eritingimused on nimetatud hanke alusdokumentides.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Negotiated procedure with prior call for competition
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-11-20
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   EN
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Huvitatud isikud võivad esitada hankijale küsimusi riigihangete registris kirjalikus vormis riigihangete seaduse kohaselt. Küsimusi võib esitada inglise keeles, hankija vastab inglise keeles. Hiljemalt 16 kuud peale hankelepingu sõlmimist peab nii riigihanke osa 1 kui 2 võimaldama maagaasi transporti Eesti võrgust Soome võrku ja vastupidi. Lõplik vastuvõtt toimub hiljemalt 26 kuud peale hankelepingu sõlmimist. Hankelepingu täitmisel peab pakkuja tagama tellijaga suhtlemise eesti või inglise keeles. Kui pakkuja poolne töid teostav spetsialist ei räägi eesti või inglise keelt, peab pakkuja tagama profesionaalse tõlke ning kandma kõik tõlkega seotud kulud. Hankija võib hankelepingu sõlmida eraldi iga osa kohta või juhul, kui üks pakkuja tunnistatakse edukaks mõlemas osas, liita osa 1 ja osa 2 hankelepingud, mis selle hankijaga sõlmitakse, üheks hankelepinguks.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  2. Body responsible for mediation procedures
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-14

Other tenders from Estonia за for this period

Gas supply mains construction work Source: TED

Software development services Source: TED

Software programming and consultancy services Source: TED

Tomography devices Source: TED

Electronic components Source: TED