Software programming and consultancy services

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Riigi Infosüsteemi Amet
Number: 4871309
Publication date: 17-10-2017
Contract value: 931 858 (USD)
Price original: 800 000 (EUR)

Source: TED
Deadline: 4 days
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Riigi Infosüsteemi Amet
   Pärnu maantee 139a
   Tallinn
   15169
   Estonia
   Telephone: +372 6630237
   E-mail: kairi.tammik@ria.ee
   Fax: +372 6630221
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://riigihanked.riik.ee
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://riigihanked.riik.ee
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Riigiportaali arendus- ja hooldustööde raamleping 2018-2021.


    Reference number: 191176
   2. Main CPV code:
    72200000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Eesmärk on leida partnerid, kes teostaks riigiportaali eesti.ee hooldus- ja arendustöid. Hankemenetluse tulemusena kavatseb hankija sõlmida maksimaalselt 3 (kolme) pakkujaga raamlepingu. Töid teostatakse vastavalt raamlepingu alusel sõlmitavatele hankelepingutele. Hankeobjektiks on nii riigiportaal eesti.ee hooldus- ja arendustööde läbiviimine, konsultatsioonid, operatiivabi, vigade parandamine ja muudatuste kajastamine dokumentatsioonis.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 800 000.00 EUR
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    72200000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Eesmärk on leida partnerid, kes teostaks riigiportaali eesti.ee hooldus- ja arendustöid. Hankemenetluse tulemusena kavatseb hankija sõlmida maksimaalselt 3 (kolme) pakkujaga raamlepingu. Töid teostatakse vastavalt raamlepingu alusel sõlmitavatele hankelepingutele. Hankeobjektiks on nii riigiportaal eesti.ee hooldus- ja arendustööde läbiviimine, konsultatsioonid, operatiivabi, vigade parandamine ja muudatuste kajastamine dokumentatsioonis.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Pakkumuse täiuslikkus / Weighting: 60.0
    Price - Weighting: 40.0
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 800 000.00 EUR
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Raamlepingu alusel tehtavad minikonkursid.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Finantseerimisallikateks võivad olla riigieelarve ja/või Euroopa Liidu struktuurfondide ja/või Euroopa Regionaalarengu Fondi vms vahendid.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2014, 2015, 2016) müügitulu peab olema kokku vähemalt 200 000 EUR (kakssada tuhat eur), millest eelmise (2016) majandusaasta müügitulu peab olema vähemalt 50 000 EUR (viiskümmend tuhat eur).

    Taotleja esitab väljavõtte majandusaasta aruandest juhul, kui need andmed ei ole avalikud taotleja asukohamaa õigusaktide kohaselt (nt ei ole avaldatud Eesti Äriregistris) või Eesti Äriregistris avaldatud majandusaruanne neid andmeid ei sisalda.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja tehniline ja kutsealane kvalifikatsioon vastab tingimustele, kui pakkuja võimaliku kasutatava meeskonna koosseis on kaetud raam- ja hankelepingu käigus järgmiste rollidega: projektijuht, analüütik, arhitekt, programmeerija ja testija. Kõikidele nimetatud rollidele esitatavad nõuded on kirjeldatud alljärgnevates punktides. Pakkuja kohustub raam- ja hankelepingu sõlmimise korral tagama pakkumuses esitatud meeskonna osalemise lepingu täitmises vastavalt HDs nõutud rollidele:

    1. Projektijuhil peab olema vähemalt 3 (kolme) aastane tarkvaraarendusprojektide juhtimise kogemus ja selle jooksul juhitud vähemalt 3 (kolm) üle 1000 (tuhande) tunnise arendusmahuga projekti. Projektijuhil peab olema eesti keele oskus kõrgtasemel.

    2. Analüütikul peab olema vähemalt 3 (kolme) aastane analüütiku töökogemus tarkvaraarendusprojektides.

    3. Arhitektil ja programmeerijal peab olema vähemalt 3 (kolme) aastane töökogemus tarkvaraarendusprojektides ja vähemalt 4 (neljal) kasutataval tehnoloogial/platvormil: Java, JavaScript, XML, PostgreSQL, Apache, Tomcat, MySQL.

    4. Testijal peab olema vähemalt 2 (kahe) aastane testja töökogemus tarkvaraarendusprojektides.

    Pakkuja esitab projekti meeskonna tutvustuse (sh meeskonna suurus, nimeline koosseis ja ülesannete jaotus) jm vajalikud andmed, mille järgi on võimalik hinnata pakkuja tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust nõutud tingimustele.

    2) Pakkuja esitab projekti meeskonna liikmete CV-d koos viidetega varasematele projektidele, mille järgi on võimalik hinnata pakkuja tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust nõutud tingimustele.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with several operatorsEnvisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-11-28
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   ET
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-11-28
   Local time: 11:00
   Place:

   Riigihangete register.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Finantseerimisallikateks võivad olla riigieelarve ja/või Euroopa Liidu struktuurfondide ja/või Euroopa Regionaalarengu Fondi vms vahendid.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  2. Body responsible for mediation procedures
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-13

Other tenders from Estonia за for this period

Tomography devices Source: TED

Electronic components Source: TED

Electronic components Source: TED

Electronic components Source: TED

Electronic components Source: TED