Tomography devices

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Kuressaare Haigla Sihtasutus
Number: 4871412
Publication date: 17-10-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Tomography devices

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Kuressaare Haigla Sihtasutus
   Aia 25
   Kuressaare
   93815
   Estonia
   Telephone: +372 5112740
   E-mail: mart.kolli@saarehaigla.ee
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Kompuutertomograafi ostmine.


    Reference number: 191029
   2. Main CPV code:
    33115000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Hankija soovib osta uue kompuutertomograafi koos tarne, paigalduse, seadistuse, kasutajakoolituse, garantiiaegse hoolduse ja garantiijärgse hooldusega.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-10-14
 3. Original notice reference
  2017/S 194-397671
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.1.3
   Place of text to be modified: III.1.3
   Instead of:

   1. Pakkuja peab olema pakutava seadme ametlik esindaja või edasimüüja Eestis. Pakkuja esitab pakutava seadme esindusõigust tõendava dokumendi või selle ärakirja.

   2. Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud vähemalt 2 riigihanke esemele sarnase esemega lepingut. Sarnaseks esemeks loetakse tehnilises kirjelduses toodud tingimustele sarnaste kompuutertomograafide müügilepinguid, mis on müüdud Eesti tervishoiuasutustele. Pakkuja esitab hankepassis nimekirja sarnastest müügilepingutest, mis on täidetud riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul, koos teabega nende maksumuse, kuupäevade ja teiste lepingupoolte kohta.

   3. Pakkuja peab omama oma meeskonnas vähemalt ühte hooldusinseneri, kes on saanud tootjapoolse väljaõppe pakutavate seadmete hooldamiseks. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, et omab hooldusmeekonnas vähemalt ühte hooldusinseneri, kes on saanud tootjapoolse väljaõppe pakutud seadmete hooldamiseks (lisada koolitustunnistuse koopia).


   Read:

   1. Pakkuja peab olema pakutava seadme ametlik esindaja või edasimüüja Eestis. Pakkuja esitab pakutava seadme esindusõigust tõendava dokumendi või selle ärakirja.

   2. Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud vähemalt 2 riigihanke esemele sarnase esemega lepingut. Sarnaseks esemeks loetakse tehnilises kirjelduses toodud tingimustele sarnaste kompuutertomograafide müügilepinguid, mis on müüdud Eesti või Euroopa Liidu tervishoiuasutustele. Pakkuja esitab hankepassis nimekirja sarnastest müügilepingutest, mis on täidetud riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul, koos teabega nende maksumuse, kuupäevade ja teiste lepingupoolte kohta.

   3. Pakkuja peab omama oma meeskonnas vähemalt ühte hooldusinseneri, kes on saanud tootjapoolse väljaõppe pakutavate seadmete hooldamiseks ja kes vastab Lisa 1 p 4 toodud tingimustele. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, et omab hooldusmeekonnas vähemalt ühte hooldusinseneri, kes on saanud tootjapoolse väljaõppe pakutud seadmete hooldamiseks (lisada koolitustunnistuse koopia) ja kes vastab Lisa 1 p 4 toodud tingimustele.


  2. Other additional information

Other tenders from Estonia за for this period

Electronic components Source: TED

Electronic components Source: TED

Electronic components Source: TED

Electronic components Source: TED

Electricity Source: TED