General utility software package

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Sihtasutus Pärnu Haigla
Number: 4946791
Publication date: 20-10-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Sihtasutus Pärnu Haigla
   Ristiku 1
   Pärnu
   80010
   Estonia
   Telephone: +372 4473128
   E-mail: este.maidle@ph.ee
   Fax: +372 4473102
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://riigihanked.riik.ee
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://riigihanked.riik.ee
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Microsofti litsentside rendilepingu uuendamine.


    Reference number: 191157
   2. Main CPV code:
    48771000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Riigihanke tulemusel sõlmitava hankelepingu alusel renditakse SA-le Pärnu Haigla kolme (3) aasta jooksul Microsofti litsentse.

    Renditavate litsentside tehniline kirjeldus ja prognoositavad kogused on toodud HD lisas 1. Hankijal on õigus lepinguperioodil suurendada või vähendada renditavate litsentside koguseid vastavalt tegelikule vajadusele.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    48771000, 48600000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ristiku 1, Pärnu.


   4. Description of the procurement:

    Riigihanke tulemusel sõlmitava hankelepingu alusel renditakse SA-le Pärnu Haigla kolme (3) aasta jooksul Microsofti litsentse.

    Renditavate litsentside tehniline kirjeldus ja prognoositavad kogused on toodud HD lisas 1. Hankijal on õigus lepinguperioodil suurendada või vähendada renditavate litsentside koguseid vastavalt tegelikule vajadusele.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta Microsofti toodete netokäive kokku peab olema vähemalt 500 000 EUR. Pakkuja esitab kolme viimase lõppenud majandusaasta aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta Microsofti toodete netokäive.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja peab omama kehtivat Microsoft Volume Licensing kompetentsi „Gold“ tasemel esitades vastavasisulise Microsofti poolt allkirjastatud kinnituse.

    2) Pakkujal on õigus Eestis müüa Microsofti Enterprice lepinguid st tal on Microsoftiga sõlmitud vastav partnerleping (Licensing Solution Partner). Pakkuja esitab selle tõenduseks vastavasisulise Microsofti poolt allkirjastatud kinnituse.

    3) Pakkuja peab omama vähemalt kahte eesti keelt valdavat litsentseerimise spetsialisti Microsofti toodete litsentseerimise alal (Volume Licensing Specialist, Large Organizations), kelle poole peab saama igal ajal pöörduda nõu küsimiseks ja/või optimaalse litsentseerimislahenduse väljatöötamiseks. Nimetatud 2 spetsialisti peavad olema sooritanud eksami „Designing and Providing Microsoft Licensing Solutions to Large Organizations“, mille kohta tuleb esitada vastavate tõendite koopiad.

    4) Pakkuja peab omama vähemalt ühte Microsofti tarkvara ja litsentseerimist valdavat spetsialisti. Nimetatud spetsialist peab olema sooritanud eksami „Designing, Assessing and Optimizing Software Asset Management“, mille kohta tuleb esitada vastava tõendi koopia.

    5) Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud tarkvara müügi- või rendilepinguid. Pakkuja esitab andmed hankepassis või vajadusel lisa 3 vormil VI. Pakkuja peab esitama täidetud lepingute nimistu koos tellija nime, maksumuse, sõlmimise ja täitmise kuupäevadega, kust nähtub, et ta on viimase kolme aasta jooksul enne pakkumuse esitamise tähtaega täitnud (st lõpetanud) kas:

    4.9.1. Microsofti tarkvara kolm müügilepingut, millest igaühe maksumus on minimaalselt 50 000 eurot või

    4.9.2. Microsofti tarkvara kolm ESA rendilepingut, millest igaühe kogumaksumus on olnud vähemalt 100 000 eurot või

    4.9.3. Microsofti tarkvara kuus rendilepingut, millest igaühe pikkus on olnud vähemalt 12 kuud ja maksumus 30 000 eurot või

    4.9.4. vähemalt kaks lepingut punkti 4.9.1. kohaselt või vähemalt kaks lepingut punkti 4.9.2 kohaselt, kui on täidetud ka vähemalt kolm lepingut punkti 4.9.3 kohaselt.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-11-20
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   ET
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-11-20
   Local time: 11:00
   Place:

   Riigihangete e-keskkonnas.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: yes
  Estimated timing for further notices to be published:

  10.2020.


 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  2. Body responsible for mediation procedures
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-18

Other tenders from Estonia за for this period

Architectural, engineering and planning services Source: TED

Organisation of architectural design contests Source: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED

Passenger cars Source: TED

Detection and analysis apparatus Source: TED