Blood-testing reagents

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Sihtasutus Pärnu Haigla
Number: 5567770
Publication date: 18-11-2017
Source: TED
Deadline: 4 days
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Sihtasutus Pärnu Haigla
   Ristiku 1
   Pärnu
   80010
   Estonia
   Telephone: +372 4473128
   E-mail: este.maidle@ph.ee
   Fax: +372 4473102
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://riigihanked.riik.ee
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://riigihanked.riik.ee
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Hematoloogiliste uuringute teostamiseks vajaliku seadme rentimine, reaktiivide ja kulumaterjalide ning hooldusteenuse ostmine.


    Reference number: 191938
   2. Main CPV code:
    33696200
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Riigihanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping, mille objektiks on:

    2.1.1. Reaktiivide ja kulumaterjalide ostmine hematoloogiliste analüüside teostamiseks 7 aasta jooksul.

    2.1.2. Hematoloogiliste analüüside teostamiseks vajaliku analüsaatori kasutusrent 7 aasta jooksul alates seadme vastuvõtmisest. Renditava seadme tarne- ja paigaldamistingimused esitatud Lepingu punktis 4.

    2.1.3. Renditava seadme hooldusteenus garantiiperioodil ja garantiijärgsel perioodil kokku 7 aasta jooksul alates seadme vastuvõtmisest.

    2.1.4. Seadme ja Pärnu Haigla laboriinfosüsteemi Infolab vahelise andmevahetusliidese kasutamine 7 aasta jooksul alates seadme vastuvõtmisest.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    33696200
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Pärnu.


   4. Description of the procurement:

    Riigihanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping, mille objektiks on:

    2.1.1. Reaktiivide ja kulumaterjalide ostmine hematoloogiliste analüüside teostamiseks 7 aasta jooksul.

    2.1.2. Hematoloogiliste analüüside teostamiseks vajaliku analüsaatori kasutusrent 7 aasta jooksul alates seadme vastuvõtmisest. Renditava seadme tarne- ja paigaldamistingimused esitatud Lepingu punktis 4.

    2.1.3. Renditava seadme hooldusteenus garantiiperioodil ja garantiijärgsel perioodil kokku 7 aasta jooksul alates seadme vastuvõtmisest.

    2.1.4. Seadme ja Pärnu Haigla laboriinfosüsteemi Infolab vahelise andmevahetusliidese kasutamine 7 aasta jooksul alates seadme vastuvõtmisest.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Muude tingimuste hindamine / Weighting: 15.0
    Price - Weighting: 85.0
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 86
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta summeeritud netokäive ei või olla väiksem kui 300 000 EUR.

    4.4.1.1. Pakkuja esitab kinnituse ja vajadusel vastavad andmed hankepassis või lisa 3 vormil V. Eesti Vabariigis registreeritud pakkujate tingimusele vastavust kontrollib Hankija e-keskkonna teabevahetuse kaudu.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja peab olema täitnud eelnevalt lepinguid, mille objektiks on pakutava hematoloogia analüsaatori ning selle hooldusteenuse ja seadmel kasutatavate reaktiivide ostmine. Nimetatud lepingute maksumus kokku peab olema vähemalt 200 000 eurot.

    4.5.1.1. Pakkuja esitab kinnituse ja vastavad andmed hankepassis. Vajadusel esitada lisa 3 vormil VI olulisemate viimase 3 aasta jooksul (2014-2016) sõlmitud lepingute nimekiri, mille objektiks on pakutava hematoloogia analüsaatori ning selle hooldusteenuse ja seadmel kasutatavate reaktiivide ostmine.

    2) Vajadusel esitada hankepassis kinnitus ja andmed kavandatavate allhankelepingute sõlmimise kohta, kus on näidatud kui suures osas hankelepingu mahust kavatseb pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises ja teabega hankelepingu osa suuruse ja iseloomu kohta, milles pakkuja kavatseb nendega allhankelepingud sõlmida ning kinnitus, et pakkuja võib kaasata hankelepingu mahust olulise osa vahetul täitmisel muid alltöövõtjaid üksnes hankija nõusolekul.

    3) Pakkujal peab olema teenuse osutamiseks vähemalt kaks litsentsitud hooldusinseneri, kes valdavad kõnes ja kirjas eesti keelt ning on saanud tootjapoolse väljaõppe pakutava seadme hooldamiseks ja remontimiseks ja omavad vähemalt 3-aastast hematoloogia analüsaatorite hooldamise ja remontimise kogemust, sh vähemalt aastast pakutava analüsaatori mudeli hooldamise ja remontimise kogemust.

    4.5.3.1. Esitada hankepassis vastav kinnitus ning nimekiri asutustest, millele kuuluvaid hematoloogia analüsaatoreid on pakkuja insenerid viimase 3 (kolme) aasta jooksul hooldanud. Vajadusel esitada täiendavalt andmed lisa 3 vormil VII.

    4.5.3.2. Esitada hooldusinseneri(de) koolitustunnistus(t)e koopia(d), millelt nähtub, et pakkuja hooldusinsener(id) on saanud väljaõppe pakutava hematoloogia analüsaatori hooldamiseks ja remontimiseks.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-12-18
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   ET
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-12-18
   Local time: 11:00
   Place:

   Riigihangete e-keskkonnas.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Riigihangete e-keskkonnas.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Riigihangete e-keskkonnas.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-11-16

Other tenders from Estonia за for this period

Roadworks Source: TED

Motor vehicles Source: TED

Guard services Source: TED

Truck repair services Source: TED

Repair and maintenance services of medical and precision equipment Source: TED