Geophysical surveys of archaeological sites

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Tehnilise Järelevalve Amet
Number: 7079380
Publication date: 16-01-2018
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Tehnilise Järelevalve Amet
   Sõle 23A
   Tallinn
   10614
   Estonia
   Telephone: +372 5056053
   E-mail: arvo.rammus@tja.ee
   Fax: +372 6672001
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://riigihanked.riik.ee/register/hange/191971
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://riigihanked.riik.ee
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Other activity: Raadiosagedusala haldamine ning raudtee- ning tööstusohutus
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Arheoloogiliste uuringute teostamine Rail Baltic trassil


    Reference number: 191971
   2. Main CPV code:
    71351720
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Käesoleva hanke eesmärgiks on raamlepingu sõlmimine 1 kuni 10 pakkujaga rajatava Rail Baltic raudtee trassile jäävate arheoloogilise väärtusega objektide leiukohtades arheoloogiliste uuringute läbiviimise hankelepingute sõlmimiseks. Sõlmitava raamlepingu alusel viiakse hankelepingute sõlmimiseks läbi minikonkursid vastavalt riigihangete seaduse nõuetele.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71351720
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Rail Baltic raudteetrass Harju-, Rapla- ja Pärnumaal.


   4. Description of the procurement:

    Käesoleva hanke eesmärgiks on raamlepingu sõlmimine 1 kuni 10 pakkujaga rajatava Rail Baltic raudtee trassile jäävate arheoloogilise väärtusega objektide leiukohtades arheoloogiliste uuringute läbiviimise hankelepingute sõlmimiseks. Sõlmitava raamlepingu alusel viiakse hankelepingute sõlmimiseks läbi minikonkursid vastavalt riigihangete seaduse nõuetele.


   5. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 70.0
    Cost criterion - Weighting: 30.0
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta kogu majandustegevuse netokäive peab olema keskmiselt vähemalt 100 000 (ükssada tuhat) EUR aasta kohta. Juhul, kui pakkuja on tegutsenud vähem kui nimetatud kolm aastat (st. pakkuja on tegevust alustanud hiljem), arvutatakse keskmine netokäive tegutsetud aja käibe keskmisena.

    Kinnitused sisalduvad hankepassis. Hankepassi mitu korda esitama ei pea.

    Edukas pakkuja esitab kolme viimase lõppenud majandusaasta aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad).


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja või ühispakkujad peavad kvalifitseerumiseks omama ise järgmiseid tegevuslubasid:

    a) Muinsuskaitseameti väljastatud tegevusluba Muinsuskaitseseaduse § 36 lg 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevusaladel (mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise projekti koostamine; uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine) tegutsemiseks või omama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õiguslik juriidilise isikuna õigust nimetatud tegevusaladel tegutsemiseks seaduse või põhimääruse alusel.

    Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab omama ülalnimetatud valdkonnas oma asukohamaa õigusaktide kohast tegevusõigust. Sellisel juhul peab pakkuja esitama tõendid selle kohta, et pakkuja omab vastavalt oma asukohamaa seadustele õigust tegutseda nimetatud valdkonnas. Tõendiks loetakse pakkuja asukohamaa õiguspädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopiat. Pakkuja peab arvestama, et tema asukohamaa tegevusloa või registreeringu aktsepteerimise Eesti Vabariigis otsustab vastavalt kehtivale korrale Eesti Vabariigi Muinsuskaitseamet.

    2) Pakkuja peab hankelepingu alusel teostatava töö juhtimiseks kaasama arheoloogiaeksperdist projektijuhi, kes:

    a) peab omama Muinsuskaitseameti väljastatud tegevusluba Muinsuskaitseseaduse § 36 lg 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevusaladel (mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise projekti koostamine; uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine) tegutsemiseks;

    b) või omama töösuhet riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õiguslik juriidilise isikuga, kes võib tegutseda Muinsuskaitseseaduse § 36 lg 1 nimetatud tegevusaladel seaduse või põhimääruse alusel.

    Pakkuja kaasatav arheoloogiaekspert, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab omama ülalnimetatud valdkonnas oma asukohamaa õigusaktide kohast tegevusõigust. Sellisel juhul peab pakkuja esitama tõendid selle kohta, et pakkuja kaasatav arheoloogiaekspert omab vastavalt oma asukohamaa seadustele õigust tegutseda nimetatud valdkonnas. Tõendiks loetakse pakkuja asukohamaa õiguspädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopiat. Pakkuja peab arvestama, et tema asukohamaa tegevusloa või registreeringu aktsepteerimise Eesti Vabariigis otsustab vastavalt kehtivale korrale Eesti Vabariigi Muinsuskaitseamet.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

    a) peab omama Muinsuskaitseameti väljastatud tegevusluba Muinsuskaitseseaduse § 36 lg 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevusaladel tegutsemiseks;

    b) või omama töösuhet riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õiguslik juriidilise isikuga, kes võib tegutseda Muinsuskaitseseaduse § 36 lg 1 nimetatud tegevusaladel seaduse või põhimääruse alusel.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with several operatorsEnvisaged maximum number of participants to the framework agreement: 10
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-12
   Local time: 13:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   ET
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2019-12-31
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-12
   Local time: 13:00
   Place:

   Tehnilise Järelevalve Amet.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Pakkuja volitatud esindaja võib osaleda.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Pakkuja volitatud esindaja võib osaleda.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-11

Other tenders from Estonia за for this period

Soap Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED

Medical equipments Source: TED

Sleeping bags Source: TED

Toner cartridges Source: TED