Sleeping bags

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Number: 7079897
Publication date: 16-01-2018
Contract value: 2 530 460 (USD)
Price original: 2 172 400 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
   Järve 34a
   Tallinn
   11314
   Estonia
   Telephone: +372 7170442
   E-mail: marju.ingland@kaitseinvesteeringud.ee
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://riigihanked.riik.ee
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://riigihanked.riik.ee
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   National or federal agency/office
  5. Main activity:
   Defence
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Magamiskotid


    Reference number: 193769
   2. Main CPV code:
    39522540
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Magamiskoti komplekti kasutatakse Eestis välitingimustes kõikidel aastaaegadel. Magamiskotid on kookontüüpi. Magamiskoti komplekt koosneb kahest kotist: suvine magamiskott ja sügis-kevadine magamiskott.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 2 172 400.00 EUR
   6. Information about lots:
    maximum number of lots: 2
  2. Description
   1. Title:

    Kaitseväe magamiskotid


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    39522540
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Harjumaa.


   4. Description of the procurement:

    Magamiskoti komplekti kasutatakse Eestis välitingimustes kõikidel aastaaegadel. Magamiskotid on kookontüüpi. Magamiskoti komplekt koosneb kahest kotist: suvine magamiskott ja sügis-kevadine magamiskott.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Osa 1. Tootenäidise kvaliteet / Weighting: 25.0
    Cost criterion - Weighting: 15.0
    Cost criterion - Weighting: 60.0
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: yes
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Kaitseliidu magamiskotid


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    39522540
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Harjumaa.


   17. Description of the procurement:

    Magamiskoti komplekti kasutatakse Eestis välitingimustes kõikidel aastaaegadel. Magamiskotid on kookontüüpi. Magamiskoti komplekt koosneb kahest kotist: suvine magamiskott ja sügis-kevadine magamiskott.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Osa 2. Tootenäidise kvaliteet / Weighting: 25.0
    Cost criterion - Weighting: 60.0
    Cost criterion - Weighting: 15.0
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: yes
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja viimase kolme lõppenud majandusaasta magamiskottide müügi netokäive peab olema igal majandusaastal keskmiselt järgmises suuruses:

    1. osale pakkumuse esitamisel vähemalt 841 000 eurot,

    2. osale pakkumuse esitamisel vähemalt 244 000 eurot.

    Esitades pakkumuse mõlemale osale peab netokäive olema keskmiselt 1 085 000 eurot.

    Pakkuja esitab hankepassis viimase kolme lõppenud majandusaasta magamiskottide müügi netokäibe.

    Kui pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive ei vasta eeltoodud nõuetele:

    1) Esitab ta pangaõiendi või muu asjakohase dokumendi, mis näitab, et lepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid on vajaduse korral pakkuja käsutada.

    2) Võib ta tõendada oma vastavust selles osas käesoleva riigihanke täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise ettevõtja vahendite alusel, kui sellel isikul on lepingu täitmiseks vajalikud ja lepingu esemele vastavad vahendid olemas ja pakkujal on võimalik neid vahendeid lepingu täitmisel kasutada. Pakkuja ja teine ettevõtja vastutavad solidaarselt lepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes teise ettevõtja vahenditele tuginetakse.

    Pakkuja esitab sel juhul teise ettevõtja kinnituse, et ta vastutab solidaarselt lepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes teise ettevõtja vahenditele tugineti.

    2) Kui pakkuja tõendab enda vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel, peab pakkuja esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja peab olema korrektselt täitnud (s.t kauba üle andnud) riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul vähemalt ühe magamiskottide müügilepingu (sh olemasolu korral riigihankeleping) järgmises mahus:

    1. osale pakkumuse esitamisel maksumusega vähemalt 200 000 (km-ta) eurot;

    2. osale pakkumuse esitamisel maksumusega vähemalt 46 000 (km-ta) eurot.

    Mõlemale osale pakkumuse esitamisel peab müügitehinguid olema vähemalt kaks, millest ühe maksumus on vähemalt 46 000 eurot (km-ta) ja teise maksumus on vähemalt 200 000 eurot (km-ta).

    Pakkuja esitab hankepassis nimetatud perioodi jooksul vastavalt sõlmitud lepingutele ning heale tavale teostatud müügilepingute nimekirja. Kirjelduses tuleb märkida toote täpne nimetus ja riigihanke tulemusena sõlmitud lepingu korral riigihanke viitenumber.

    Juhul kui pakkuja toetub oma tehnilise üksuse (tootja) müügitehingutele, siis esitab ta selle isiku kirjaliku kinnituse, et tal on vastavad vahendid olemas, ta on nõus nende vahendite kasutamisega ja pakkuja kasutab neid hankelepingu täitmisel.

    2) Pakkuja tehniline üksus (tootja) peab omama sertifitseeritud tekstiiltoodete tootmise kvaliteedijuhtimise süsteemi või tal on kasutuses samaväärsed kvaliteedi tagamise meetmed.

    Pakkuja esitab:

    1) Kui pakkuja tehnilisel üksusel on sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteem, siis esitab pakkuja kehtiva sertifikaadi.

    2) Kui pakkuja kasutab samaväärset kvaliteedi tagamise süsteemi, siis pakkuja esitab kvaliteedi tagamise meetmete detailse kirjelduse.

    Kvaliteedijuhtimissüsteemi detailne kirjeldus peab sisaldama:

    2.1) juhtkonna poolt kinnitatud põhimõtted, kuidas tagatakse klientide rahulolu;

    2.2) vastutus toote kvaliteedi tagamisel;

    2.3) ülevaade toote/ kvaliteedi tagamise ja kvaliteedikontrolli meetmetest;

    2.4) ülevaade personali kvalifikatsiooni tagamise meetmetest;

    Mittevastavuste ja probleemide korrigeerimise protseduur ettevõttes, et tagada kliendi rahulolu pakutava toote/teenusega.

    3) Ühispakkujad kirjeldavad iga ühispakkuja poolt täidetava hankelepingu osa suurust ja iseloomu.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with several operatorsEnvisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-19
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   ET
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-19
   Local time: 10:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-12

Other tenders from Estonia за for this period

Toner cartridges Source: TED

Photographic equipment Source: TED

Photographic equipment Source: TED

Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent) Source: TED

Clinic construction work Source: TED