Toner cartridges

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Tallinna Linnakantselei
Number: 7079898
Publication date: 16-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Tallinna Linnakantselei
   Vabaduse väljak 7
   Tallinn
   15199
   Estonia
   Telephone: +372 56629912
   E-mail: HeleHannah.Noormaa@tallinnlv.ee
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://riigihanked.riik.ee
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://riigihanked.riik.ee
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Kontoritarvete ostmine


    Reference number: 193901
   2. Main CPV code:
    30125100
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Riigihanke esemeks on alusdokumentide lisades 1 ja 3 toodud tehnilisele kirjeldusele vastavate kontoritarvete ja toonerite (edaspidi ka kontoritarvete) ostmine ning lisades 1 ja 3 nimetamata nomenklatuuriväliste kontoritarvete ja toonerite ostmine koos nende kohaletoimetamisega.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    30125100, 30192000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Tallinn.


   4. Description of the procurement:

    Riigihanke esemeks on alusdokumentide lisades 1 ja 3 toodud tehnilisele kirjeldusele vastavate kontoritarvete ja toonerite (edaspidi ka kontoritarvete) ostmine ning lisades 1 ja 3 nimetamata nomenklatuuriväliste kontoritarvete ja toonerite ostmine koos nende kohaletoimetamisega.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 25
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja 3 viimase majandusaasta kogu majandustegevuse netokäive peab olema igal majandusaastal vähemalt 1 000 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada hankepassis andmed oma viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta kogu majandustegevuse netokäibe kohta. Hankija nõudmisel, kui andmed ei ole avaliku andmebaasi kaudu kättesaadavad, tuleb pakkujal esitada enda kolme viimase majandusaasta aruanded või nende väljavõtted, kust nähtub kogu majandustegevuse netokäibe suurus (RHS § 100 lg 1 p 4).


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkujal peab riigihanke algamisele eelneva 36 kuu (alates 10.1.2015 kuni hanketeate eRHR-s avaldamise tähtpäev) jooksul olema täidetud vähemalt 3 kontoritarvete müügilepingut maksumusega alates 50 000 EUR (käibemaksuta). Pakkujal tuleb esitada hankepassis riigihanke algamisele eelneva 36 kuu (alates 10.1.2015 kuni hanketeate eRHR-s avaldamise tähtpäev) jooksul täidetud kontoritarvete müügilepingute nimekiri. Nimekirjas tuleb loetleda lepingud, mille maksumus on vähemalt 50 000 EUR (käibemaksuta) ja nimetada maksumus, sõlmimise kuupäevad ja info teiste lepingupoolte kohta (tellija esindaja kontaktandmed, mh telefon, e-posti aadress) ja riigihanke korral näidata viitenumbrid (RHS § 101 lg 1 p 2).

    2) Kui pakkuja soovib tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile ning tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatud nõuetele konkreetse hankelepingu täitmise raames teiste ettevõtjate vahendite alusel, sõltumata õigusliku suhte iseloomust nende ettevõtjatega, peab pakkumus sisaldama tõendust, et nendel ettevõtjatel on vastavad vahendid olemas, nad on nõus vahendite kasutamisega ja pakkuja kasutab neid hankelepingu täitmisel (RHS § 103 lg 1).

    3) Kui pakkuja soovib tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel, siis peavad pakkuja ja teine ettevõtja vastutama solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes teise ettevõtja vahenditele tugineti. Pakkumus peab sisaldama kinnitust, et pakkuja ja teine ettevõtja vastutavad solidaarselt selle hankelepingu osa täitmise eest, mille suhtes teise ettevõtja vahenditele tugineti (RHS § 103 lg 3).

    4) Kui ühispakkuja(d) oma majandusliku ja finantsseisundi ning tehnilise ja kutsealase pädevuse tõendamiseks tuginevad teiste ühispakkujate vahenditele vastavalt RHS § 103 lg-tes 1-3 ja 7 sätestatud tingimustele, siis peab pakkumus sisaldama infot iga ühispakkuja poolt täidetava hankelepingu osa suuruse ja iseloomu kohta (RHS § 103 lg 4).


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-12
   Local time: 09:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   ET
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-12
   Local time: 09:30
   Place:

   ERHR.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-12

Other tenders from Estonia за for this period

Photographic equipment Source: TED

Photographic equipment Source: TED

Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent) Source: TED

Clinic construction work Source: TED

Road-surface painting work Source: TED